Ciemata Avīze

Ar šīs avīzes starpniecību Grašu administrācija un, galvenokārt, jaunieši paši pastāsta par pavadīto bērnību Grašos, par saviem sapņiem un iecerēm, par nospraustajiem mērķiem.

Grašu avīze 2018
Grašu avīze 2019
Grašu avīze 2020