Grašu bērnu ciematā ievietoti dažādu Latvijas pašvaldību bērni vecumā no 2 līdz 17 gadiem.
Šeit ierīkotas 4 bērnu dzīvojamās mājiņas „Kļavas”, „Ošlejas”, „Ozoliņi” un „Sudraba vītoli”, to mājīgā atmosfēra tuvināta ģimeniskai videi. Katrā mājiņā strādā 3 audzinātāji un dzīvo 8 dažāda vecuma bērni, māsas un brāļi netiek šķirti.

Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā, kā arī dažādās profesionālajās skolās.
Grašu bērni apmeklē skolā piedāvātos interešu pulciņus, Cesvaines mūzikas un mākslas skolu, sporta nodarbības.

Mūsu iestādi kopā ar Francijas labdarības organizāciju Cap Esperance ir dibinājusi arī Latvijas Katoļu baznīca. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi bērnus iepazīstināt ar kristīgām vērtībām.
GRAŠU BĒRNU CIEMATS
BĒRNU CIEMATS
Nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir…
BLOGS

Blogs ir izveidots ar mērķi informēt citus cilvēkus par Grašu aktualitātēm, jaunumiem un pasākumiem…

ZIEDOJIET
Jūs varat mūs atbalstīt finansiāli, veicot naudas ziedojumu, veicot mantisko ziedojumu vai arī ziedojot savu brīvo laiku, zināšanas, prasmes un radošumu dažādos veidos…
JAUNUMI
Blogs

Ar Grašu bērnu ciemata jaunumiem varat iepazīties mūsu blogā http://www.grasilatvija.blogspot.com

87
UZŅEMTI BĒRNI
78
BRĪVPRĀTĪGIE
voldemara
Voldemārs

Mani sauc Voldemārs un šobrīd ir 23 gadi. Es atbraucu uz Grašiem 6 gadu vecumā un nodzīvoju šeit kopumā 10 gadus. Man par šo laiku ir daudz labu atmiņu. Mēs bijām kā liela ģimene, dzīvojām kā brāļi un māsas, kopā darījām blēņas, ik pa laikam domājām iemeslus, lai nebūtu jāiet uz skolu. Esmu laimīgs, ka Grašos es sev ieguvu jaunu ģimeni, kuras man pašam nebija.

LASĪT VAIRĀK

einars
Einārs

Sveiki, mani sauc Einārs, man ir 23 gadi, šobrīd studēju Rīgā, Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā, ar profesionālo kvalifikāciju – datordizainers. Pagaidām vēl esmu Grašu bērnu ciemata aizbildniecībā. Drīz man paliks 24 gadi, kad pilnībā beidzas jebkāda valsts palīdzība bērniem, kas palikuši bez vecākiem jeb bāreņiem, kas nozīmē, ka beigsies Grašu aizbildniecība.

LASĪT VAIRĀK

Atbalstiet ar savu laiku!
Jūs varat mūs atbalstīt, ziedojot savu brīvo laiku, zināšanas, prasmes un radošumu:
  • Kļūstiet par Grašu bērnu ciemata draugu vai bērna viesģimeni!
  • Palīdziet noorganizēt ekskursijas bērniem!
  • Dalieties savās idejās un prasmēs!
  • Dodiet iespēju bērniem piedalīties radošās vai kristīgās nometnēs!
  • Veltījiet savu laiku bērniem!
ATBALSTIET AR MANTISKU ZIEDOJUMU!
Jūs varat mūs atbalstīt, veicot mantisko ziedojumu. Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu nepieciešamās lietas. E-pasts: grasufonds@gmail.com